Suomen kolikot, euro

Kolikoiden arvopuoli on yhteinen kaikissa euromaissa, ja sen on suunnitellut Luc Luycx Belgian rahapajasta. Tunnuspuoli sen sijaan on kansallinen, kunkin jäsenmaan itse valitsema. Kaikki erimaalaiset eurokolikot ovat käypiä maksuvälineitä kaikissa euromaissa.

Kukin jäsenmaa voi laskea liikkeeseen keräilykolikoita (juhlarahoja), joiden arvo ei saa olla sama kuin eurokolikkosarjaan kuuluvien kolikoiden arvo. Keräilykolikot ovat käypiä maksuvälineitä vain siinä maassa, jossa ne on laskettu liikkeeseen.

Kukin eurojärjestelmän jäsenvaltio voi laskea liikkeeseen kaksi kertaa vuodessa 2 euron erikoisrahan (muistorahan). Erikoisrahoilla on samat tekniset ominaisuudet ja sama yhteinen puoli kuin tavanomaisilla 2 euron kolikoilla. Erikoisrahojen kansallisella puolella on kuitenkin erityinen kuva-aihe, joka eroaa tavanomaisten eurorahojen kuva-aiheesta. Erikoisrahat ovat käypiä maksuvälineitä kaikissa euromaissa. Keräily- ja juhlarahoja, 2 euron erikoisrahoja sekä 1 ja 2 sentin kolikoita myy Suomessa Rahapaja.

2 Nimike(ttä)

/ sivu

2 Nimike(ttä)

/ sivu